Politica de privacitat

ZURITO SAXA, S.L.informa els usuaris que compleix la normativa vigent sobre matèria de protecció de dades, i especialment amb el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES.  REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 de maig de 2016. 

Titular: ZURITO SAXA, S.L.
Direcció: CARRER LA RASA, 70.  C.P. 08221 TERRASSA. BARCELONA.
E-mail: zuritosaxa@gmail.com
Telèfon: 937895390
C.I.F.  B64987373 
Web: https://www .zuritoterrassa.com

Conforme al que disposa la normativa vigent, ZURITO SAXA, S.L.només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i/o activitats atribuïdes per la Llei .

La present política de protecció de dades personals pot variar amb el temps a causa de possibles canvis en la legislació, la jurisprudència o els criteris seguits per l’Agència Espanyola de protecció de dades o l’autoritat competent en tot moment. És per això que ZURITO SAXA, S.L.es reserva el dret de modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís de l’accés als llocs web, així com a pràctiques del sector. >

En aquest cas ZURITO SAXA, S.L. anunciarà, en aquesta pàgina els canvis introduïts amb suficient antelació, abans de posar-los en pràctica. 

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades de caràcter personal, subministrades per correu electrònic o formularis de qualsevol tipus seran tractats segons la normativa vigent (REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 de maig de 2016) sobre protecció de dades de caràcter personal, i en qualsevol cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal de ZURITO SAXA, S.L. que administri aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE CEDIR LES DADES ILES SEUS CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa als usuaris dels llocs web que les respostes a les preguntes plantejades als formularis de recollida de dades contingudes en aquesta web són voluntàries, mentre que les negatives a subministrar les dades sol·licitades poden implicar una denegació d’accés a els serveis que ho requereixin. 

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la realització dels formularis inclosos als diferents llocs web relacionats als serveis oferts per ZURITO SAXA, S.L. els usuaris accepten la inclusió i el tractament de les dades facilitades en un fitxer de dades de caràcter personal, que és administrat per ZURITO SAXA, S.L. podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ PER A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ, CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES, INFORMACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ I PORTABILITAT.

Els usuaris poden exercitar, respecte de les dades recollides, en la forma descrita punt anterior, els drets reconeguts al REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES.  REGLAMENT (UE) 2016/679 i en particular els drets de accés, rectificació, oposició, cancel·lació de les dades, informació, supressió i portabilitat. Qualsevol usuari pot exercir els drets esmentats al paràgraf anterior, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI o passaport, a l’adreça de ZURITO SAXA, S.L.

Al mateix temps, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, ens ho podrà comunicar per qualsevol mitjà amb justificant de recepció, a ZURITO SAXA, S.L. a l’adreça indicada, o mitjançant la devolució del nostre correu amb la paraula baixa.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT.

DADES QUE ES CONSERVEN.

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com el nom, cognom i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per ZURITO SAXA, S.L. i mai no es ven, transfereix o s’arrenda a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

ZURITO SAXA, S.L. és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a ZURITO SAXA, S.L. amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució de productes d’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix us informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dusuaris i per realitzar estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recopilació de dades i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en alguns casos de la necessitat d’aplicar aquestes dades per a l’accés dels usuaris a determinats continguts de la Web.

Si escau, se us demanarà als usuaris autorització perquè ZURITO SAXA, S.L. podeu fer ús de les vostres dades per enviar-vos informació relativa a l’entitat, les activitats realitzades o altres temes relacionats.

COMPROMÍS DELS USUARIS PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER.

Introduir dades en un o alguns dels fulls de captació de dades implica l’acceptació d’aquests termes d’ús i política de privadesa, donant a entendre que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal per a aquest i es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a la nostra web. 

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI 

Així mateix i encara que l’usuari hagi estat informat de la possible existència de cessions de dades personals a tercers, i se n’hagi demanat el consentiment a aquestes cessions, en cap cas, excepte en els coberts per la legislació vigent, cap tercer aliè a ZURITO SAXA, S.L. tindreu accés, sense el consentiment de l’usuari a les vostres dades personals i/o de navegació. En els altres casos ZURITO SAXA, S.L. col·laborarà perquè aquests tercers compleixin amb la legislació vigent, no obstant responsabilitat serà exigible al tercer esmentat.

ZURITO SAXA, S.L. no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquest lloc web, tret del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

ZURITO SAXA, S.L. no ven, lloga o cedeix els correus electrònics dels seus usuaris a altres empreses, exceptuant el cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Ocasionalment ZURITO SAXA, S.L. envia un email notificant novetats o ofertes que puguin produir-se en aquest lloc web de ZURITO SAXA, S.L. 

En qualsevol moment es poden donar de baixa enviant un correu electrònic al nostre e-mail amb la paraula baixa a l’apartat assumpte.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER AL SEU ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als llocs web com l’ús que es pugui fer de la informació i els continguts inclosos en ells, serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Per tant, lús que es pot fer de la informació, imatges, continguts i/o productes accessibles a través de la pàgina web està subjecta a la llei, nacional o internacional, així com els principis de bona fe i ús lícit pels usuaris, que serà totalment responsable per l’accés i ús adequat.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legislació, la moralitat, ordre públic, bons costums, els drets de tercers o de ZURITO SAXA, S.L. tot això segons les possibilitats i fins per als quals van ser concebuts aquests serveis o continguts.

ZURITO SAXA, S.L. no assumeix cap responsabilitat, directament o indirectament, per dany emergent o lucre cessant, derivat del mal ús del servei o continguts realitzats pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us comuniquem que el responsable de la web, des de on es poden disposar de diferents aplicacions és:

Titular: ZURITO SAXA, S.L.
Direcció: CARRER LA RASA, 70.  C.P. 08221 TERRASSA. BARCELONA.
E-mail: zuritosaxa@gmail.com
Telèfon: 937895390
C.I.F.  B64987373 
Web: https://www.zuritoterrassa.com 

CONCEPTE D’USUARI  

La utilització de la web us atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per ZURITO SAXA, S.L. en el mateix moment que l’usuari accedeix a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el web, ja que hi pot haver modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

ZURITO SAXA, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies, a les quals es pot accedir mitjançant enllaços “links” o des de qualsevol contingut posat a la seva disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un accés a una web, no pròpia, es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i ZURITO SAXA, S.L. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda mitjançant un enllaç aliè. ZURITO SAXA, S.L. no es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat del seu ús o mal ús d’un enllaç, o de la informació obtinguda a través d’aquest, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent de utilitzar malament un enllaç, tant en contactar a la web de ZURITO SAXA, S.L. com en accedir a la informació d’altres webs des de la web de ZURITO SAXA, S.L.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

Periòdicament s’incorporaran canvis a la informació continguda.

ZURITO SAXA, S.L. pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

ZURITO SAXA, S.L. ha obtingut informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o estigui actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquest web tenen finalitat informativa quant a qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de ZURITO SAXA, S.L. 

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLIDA TÈCNICA I/O DE CONTINGUT

ZURITO SAXA, S.L. declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament del servei o contingut ofert a Internet, sigui quina sigui la seva causa. Així mateix, ZURITO SAXA, S.L. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals de fluid elèctric, o qualsevol tipus de dany indirecte que pogués causar als usuaris per causes alienes a ZURITO SAXA, S.L. 

ZURITO SAXA, S.L. no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures derrors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o servidor que ho hagi posat a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ZURITO SAXA, S.L. realitza els seus millors esforços per evitar aquests tipus d’incidents.

En cas que l’usuari prengui determinades decisions o realitzi accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per ZURITO SAXA, S.L. així com els continguts penjats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra segons la legislació sobre propietat intel·lectual, per tant, està protegida per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. >

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referida tant a les pàgines web com al seu contingut i informació, sense l’exprés i el consentiment previ i per escrit de ZURITO SAXA, S.L. 

En conseqüència, tots els continguts que es mostren als diferents llocs web i especialment dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programes, noms comercials, marques, dibuixos industrials, qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ZURITO SAXA, S.L. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a les diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programa necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra segons el Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. 

L’incompliment ja assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la sanció pertinent per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris d’aquests serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formen part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de ZURITO SAXA, S.L. 

En concret i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemant en suports físics o logístics (per exemple, memòries USB o disc dur d’ordinador), digitalitzar o posar a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per ZURITO SAXA, S.L.  així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en qualsevol cas, estan subjectes a la legislació aplicables en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

ZURITO SAXA, S.L. és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i serveis que s’hi ofereixen, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer arribar a través de mail.< /p>

ZURITO SAXA, S.L. en aquest sentit podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per evitar que a través de les seves pàgines web puguin penjar-se a la xarxa continguts o opinions, considerades com a racistes, xenòfobs, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de ZURITO SAXA, S.L.  al vostre departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, a part que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa del servei o contingut això sigui possible, s’entén que autoritza ZURITO SAXA, S.L. per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemar-los en suports físics o logístics (per exemple, memòria USB o disc dur d’ordinador), digitalitzar, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a ZURITO SAXA, S.L.  traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació de les observacions, opinions, o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de ZURITO SAXA, S.L.

D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, ZURITO SAXA, S.L. queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això es pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió a qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibides qualsevol recurs tècnic, logístic o tecnològic, per virtut de qualsevol tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs, i altres expressions formals que en formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per ZURITO SAXA, S.L. per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que es pugui establir en adreça de les pàgines web de ZURITO SAXA, S.L.sense consentiment previ, exprés i per escrit de ZURITO SAXA, S.L.Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels drets de Propietat intel·lectual de ZURITO SAXA, S.L. sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

ZURITO SAXA, S.L. no assumirà cap responsabilitat davant les conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat per continguts, serveis, productes, etc. De tercers els quals puguin accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks o enllaços similars dels llocs web de ZURITO SAXA, S.L.