Avís legal

INFORMACIÓ LEGAL, ÚS DEL WEBSITE I ACCEPTACIÓ

El present Avís Legal estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats per llei a posar a disposició dels consumidors i usuaris. En conseqüència, s’informa que aquest lloc web pertany a Zurito Saxa SL.

El domini d’internet www.zuritoterrassa.com és propietat de Zurito Saxa SL, amb NIF B64987373, que té el seu domicili en Carrer De la Rassa 70, 08221 de Terrassa, Barcelona, ​​sent la seva adreça de correu electrònic zuritosaxa@gmail.com

ÚS DEL WEBSITE I ACCEPTACIÓ

L’accés a la website www.zuritoterrassa.com està condicionat a la plena acceptació de totes i cadascuna de les condicions d’aquest Avís Legal. Quan l’usuari accedeix i utilitza la web com a visitant s’entén accepta expressament les condicions. En el cas de disconformitat amb el mateix, haurà d’abstenir a l’accés a la website.

El visitant accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del Portal té lloc sota la seva única responsabilitat.

El contingut del present Avís Legal pot sofrir modificacions, pel que si acceptació per part de l’usuari, de manera que l’acceptació s’entén respecte a l’Avís legal publicat al moments de l’accés al website. Per tant cada vegada que s’accedeixi al lloc web, haurà de llegir atentament el present Avís Legal.

Així mateix, l’accés al website www.zuritoterrassa.com es troba sotmès a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions que puguin modificar el present Avís Legal.

CONDICIONS DEL WEBSITE

L’usuari del lloc web assumeix, accepta i coneix, pel simple fet de visitar-lo, que les dades contingudes en el mateix sobre els productes i serveis, o qualsevol altra dada i informació, tenen únicament efectes informatius, com a mera informació introductòria per a l’usuari, podent contenir imprecisions o errors o simplement no estar actualitzats. Qualsevol decisió, basada en les dades informatives del website que puguin implicar conseqüències econòmiques per al propi visitant o per a tercers, sempre que no hagin estat contrastats prèviament, es produiran sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Zurito Saxa SL, es reserva el dret a usar els continguts de la website, a eliminar-los, limitar-los i impedir l’accés a ells, bé de manera temporal com definitiva.

L’accés a la informació i utilitats del lloc web no exigeix ​​una subscripció prèvia o la necessitat de registrar-se com usuari. No obstant això, per poder accedir a algun dels serveis oferts, pot ser necessari omplir un formulari. Com succeeix en el cas de sol·licitar informació o bé per sol·licitar ocupació. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades personals introduïdes a emplenar el formulari corresponent. L’usuari es compromet a mantenir les seves dades actualitzades.

DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d’aquest website, incloent, sense que aquesta enumeració tingui un caràcter limitador textos, imatges, gràfics, informacions, logotip, àudio, vídeo, enllaços, així com el seu disseny gràfic i codis de font són propietat ben de Zurito Saxa SL, bé d’aquells proveïdors de la mateixa i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual, de manera que, si no hi ha un consentiment exprés per part de Zurito Saxa SL, no pot ser modificats, distribuïts, reproduïts o comunicats públicament .

EXONERACIONS DE RESPONSABILITAT

Aquests continguts són mostrats per la propietària del website amb efectes informatius per a aquelles persones interessades en els mateixos, sense que el seu accés comporti cap tipus de relació contractual ni comercial o professional.

El website ha estat creat per Zurito Saxa SL. A la base de la bona fe i amb informació pròpia i d’aquells proveïdors.

Zurito Saxa S.L. no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol índole causats per la falta de veracitat, integritat, actualització de les dades o informacions proporcionades per tercers, així com per aquells danys i perjudicis que pogués ocasionar la manca de continuïtat d’accés al servei.

Pel que fa als virus i als codis maliciosos, Zurito Saxa SL no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol índole que puguin deure a la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari.

Així mateix, Zurito Saxa S.L. no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat produïdes per l’ús, per part de l’usuari d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegur o de danys, errors o inexactituds que es derivin del mal funcionament del mateix.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades per l’usuari del web seran tractades de manera confidencial amb subjecció seva Política de Privacitat.